บริษัท เอทีเซท เทคโนโลยี จำกัด
โทร 089-669-6946
  • th
  • en
  • cn

สินค้า


สินค้า

ดาวเทียมไมโคร

ดาวเทียมไมโครขนาดเล็กมีน้ำหนักเบา กับการผลิตเป็นจำนวนมาก ต้นทุนการผลิตต่ำ

สอบถาม
ดาวเทียมน้ำหนักเบา

สามารถปล่อยด้วยจรวดขนาดเล็ก หรือปล่อยเป็นส่วนเสริมสำหรับจรวดขนาดใหญ่

สอบถาม
ศูนย์ผลิตดาวเทียมเล็ก

ทุนวิจัยต่ำ (หลายสิบล้านหยวน ตัวอย่างเช่น ดาวเทียมขนาดใหญ่ 300 ล้านเหรียญสหรัฐ

สอบถาม
ดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา

กลุ่มดาวเทียมขนาดเล็กสามารถส่งข้อมูลดาวเทียมที่มีอยู่ได้ถึงห้าเท่าในการพยากรณ์อากาศ

สอบถาม
ภาพจากดาวเทียมเล็ก

ดาวเทียมได้ปฏิว้ติความรู้เกี่ยวกับโลก ด้วยรายละเอียดของภาพที่แทบทุกมุมถนนอยู่บนระบบออนไลน์

สอบถาม
บันทึกวิดีโอจากดาวเทียมเล็ก

ข้อมูลวิดีโอถูกใช้ในการวิเคราะห์แนวโน้มทางการเงินทั่วโลก การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศหรือสภาพการจราจร

สอบถาม
พยาการณ์อากาศจากดาวเทียมเล็ก

ดาวเทียมเล็กสามารถปรับปรุงคุณภาพของการพยากรณ์อากาศในระยะสั้นและระยะยาวได้อย่างมาก

สอบถาม
ศูนย์วิจัยดาวเทียมเล็ก

กลุ่มดาวเทียมเล็กจะสร้างการสังเกตการณ์ทางวิทยาศาสตร์ในพื้นดินได้ถึง 60 PB ในแต่ละปี

สอบถาม
ความแม่นยำการนำทางจากดาวเทียมเล็ก

ปรับปรุงความถูกต้องของการนำทางและตำแหน่งดาวเทียมโคจรต่ำช่วยปรับปรุงการนำทางและความถูกต้องของตำแหน่ง

สอบถาม
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยดาวเทียมเล็ก

บริการการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีขีดความสามารถระดับ 8 Gbit / s ให้ความเร็วเครือข่ายประมาณ 50 G / s (ตามทฤษฎี)

สอบถาม
ทดลองชีววิทยาด้วยดาวเทียมเล็ก

สามารถทดสอบชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ได้ ผลการทดลองจะถูกส่งผ่านข้อมูลแบบเรียลไทม์

สอบถาม
การสำรวจระยะไกลด้วยดาวเทียมเล็ก

สามารถใช้สำหรับ spectroscopy หลายสเปกตรัมเพื่อสำรวจการเกษตรและการกระจายทรัพยากรแร่ต่างๆ

สอบถาม
คาดการณ์แผ่นดินไหวด้วยดาวเทียมเล็ก

การสังเกตและการบันทึกข้อมูลของการคาดคะเนการเกิดแผ่นดินไหวด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความถี่ต่ำมาก

สอบถาม